top of page
dsr-13.jpg

IF Vækerø

TOTALREHABILITERING AV KONTORLOKALE

KVM: 10.500 

Arbeidsmønsteret har endret seg med tiden og IF ønsket å bygge om arealene sine til aktivitetsbaserte arealer, for å ivareta deres ulike behov for nye arbeidsformer og samhandling.

De ønsket å gå bort fra tidligere situasjon, med store landskap, der de ansatte var bundet til sin pult uavhengig av de ulike arbeidsoppgavene, og over til fleksible arealer, med god variasjon

i type arbeidsstasjon og fokusnivå.

Vi bisto IF med hele interiørprosjekteringen.

Alt fra arealdisponeringer til design/utvikling av farger, materialer, overflater, spesialbelysning, løst inventar, gardiner, folie, skiltprogram, spesialdesign av møtebåser/uformelle arbeidsplasser, design av minikjøkken og toaletter.

dsr-60.jpg
Pil_12.jpg

Et hyggelig og sosialt fellesområde, der ansatte kan møtes for en kopp kaffe på morgenkvisten! 

Spesialdesign av atriumstrapp

IF ville gi de ansatte et helt bygg å jobbe i, der de selv kan velge den plassen

som passer seg best, etter dagsform og hvordan oppgavene skal løses.

Spesialdesign av møtebåser

dsr-31.jpg redusert.jpg

Arbeidsmønsteret har endret seg med tiden og IF ønsket å bygge om arealene sine til aktivitetsbaserte arealer, for å ivareta deres ulike behov for nye arbeidsformer og samhandling.

dsr-32.jpg
dsr-24.jpg
dsr-15.jpg
dsr-3.jpg

Støtterom for konsentrasjonsarbeid, teamsmøter og telefonersamtaler 

dsr-74.jpg

Uformelle møter i landskap for korte møter med medarbeidere.

dsr-75.jpg
bottom of page