top of page
dsr-13.jpg

if skadeforsikring

TOTALREHABILITERING AV KONTORLOKALE

KVM: 10.500 

Arbeidsmønsteret har endret seg med tiden og if ønsket å bygge om arealene sine til aktivitetsbaserte arealer, for å ivareta deres ulike behov for nye arbeidsformer og samhandling.

De ønsket å gå bort fra tidligere situasjon, med store landskap, der de ansatte var bundet til sin pult uavhengig av de ulike arbeidsoppgavene, og over til fleksible arealer, med god variasjon

i type arbeidsstasjon og fokusnivå.

Vi bisto if med hele interiørprosjekteringen.

Alt fra arealdisponeringer til design/utvikling av farger, materialer, overflater, spesialbelysning, løst inventar, gardiner, folie, skiltprogram, spesialdesign av møtebåser/uformelle arbeidsplasser, design av minikjøkken og toaletter.

Et hyggelig og sosialt fellesområde, der ansatte kan møtes for en kopp kaffe på morgenkvisten! 

Spesialdesign av atriumstrapp

if ville gi de ansatte et helt bygg å jobbe i, der de selv kan velge den plassen

som passer seg best, etter dagsform og hvordan oppgavene skal løses.

Spesialdesign av møtebåser

Arbeidsmønsteret har endret seg med tiden og if ønsket å bygge om arealene sine til aktivitetsbaserte arealer, for å ivareta deres ulike behov for nye arbeidsformer og samhandling.

Støtterom for konsentrasjonsarbeid, teamsmøter og telefonersamtaler 

Uformelle møter i landskap for korte møter med medarbeidere.

bottom of page