top of page

Pil id er blitt miljøfyrtårn-sertifisert!

Vi har som mål å skåne miljøet med minst mulig klimafotavtrykk.

Derfor er det ekstra stas å ha blitt miljøfyrtårnsertifisert.

two-thin-arrows-forming-a-circle.png

        Pil id har satt oss følgende miljøtiltak:

  • Redusere bilforbruk til og fra prosjekter i sentrum

  • Redusere flyreiser med 20% for 2023

  • Utvide bruk av gjenbruksmøbler etter ønske fra kunde

  • Jevn romtemperatur gjennom arbeidsdagen 

  • Maksimal 2% arbeidsrelatert sykefravær innen 2024 

  • Redusere matavfall med 30%.

  • Fokus på fair trade produkter og sesongbaserte produkter

bottom of page