top of page

Pil id er blitt miljøfyrtårn-sertifisert!

Vi har som mål om å sette et så lite fotavtrykk i naturen som mulig.

Det har vært viktig for oss å få på plass en miljøfyrtårn-sertifisering

for å dokumentere vårt miljøengasjement for oss selv, men også

for våre kunder og samarbeidspartnere.

two-thin-arrows-forming-a-circle.png

        Pil id har satt oss følgende miljøtiltak:

  • Redusere bilforbruk til og fra prosjekter i sentrum

  • Redusere flyreiser med 20% for 2023

  • Utvide bruk av gjenbruk møbler etter ønske fra kunde

  • Jevn romtemperatur gjennom arbeidsdagen 

  • Maksimal 2% arbeidsrelatert sykefravær innen 2024 

  • Redusere matavfall med 30%.

  • Fokus på fair trade produkter og sesongbaserte produkter

bottom of page