top of page
PIL.Datatilsynet_8709.jpg

Datatilsynet

TOTALREHABILITERING AV KONTORLOKALE

KVM: 600

Datatilsynet flyttet inn i 10. etasje, i nye lokaler sentralt i Bjørvika.

Midt i oslogryta ønsket de å trekke naturen inn og skape en grønn oase.

De ønsket fleksible arealer, med god variasjon

i type arbeidssoner og fokusnivå.

Oppdragsgiver: Datatilsynet

Ferdigstilt: 2022

Foto: Glenn Pettersen

Pil_7.jpg

Vi bisto Datatilsynet med hele interiørprosjekteringen.

Alt fra arealdisponeringer til design/utvikling av farger, materialer, overflater, belysning, løst inventar, gardiner,  spesialdesign av møtebåser/uformelle arbeidsplasser

og design av kjøkkenområde. 

PIL.Datatilsynet_8654.jpg
Materialplansje.jpg
PIL.Datatilsynet_8709_Liten.jpg

Datatilsynet  ønsket et arbeidsområde som var

fleksibelt og tilfredstilte ulike arbeidsbehov.

PIL.Datatilsynet_8723_Liten.jpg

Arbeidsonen er møblert for korte møter

og teamarbeid i løpet av arbeidsdagen. 

PIL.Datatilsynet_8727_Liten.jpg
PIL.Datatilsynet_8581_Liten.jpg
PIL.Datatilsynet_8693_V02_Liten.jpg
PIL.Datatilsynet_8728_Liten.jpg

Stillerom for teammøter og fokusert arbeid

Spesialdesign av sittebenk og minikjøkken

Gårdeier: 

Møbelleverandør:

Gardiner:  

Planteleverandør:

Møbelsnekker: 

KLP Eiendom

Holmris Formfunk 

Notto AS

BioOffice AS

Haugland Interiør AS

bottom of page