top of page
401_Hathon_Hausmannshus_Interior_Vinkel_03_Atrium_V05 copy.jpg

Hausmanns Hus 21

Bygget skal holde BREEAM Nor-klassifikasjonen «Excellent», som blant annet stiller krav til helse- og innemiljø, energi, transport, materialer og avfall. I tillegg skal det sertifiseres til BREEAM In-Use som stiller miljøkrav til eksisterende bygg i drift.

bottom of page