top of page

Halden Bibliotek

Pil_9.jpg

Halden Bibliotek

Det gamle kjøpesenteret ble omgjort til et kultur og flerbrukshus. Navnet “skofabrikken” ble fikk Haldens innbyggere være med på å bestemme.  Hovedfokuset var å skape et bygg med  tjenester til glede for alle innbyggerne i hverdagen.

Dette krevde et helhetlig arbeid med både materialer, farger og funksjonsløsninger. Her ble kommunale tjenester sammen med biblioteket flyttet. Resultatet vises blant annet gjennom byens nye bibliotek, som i tillegg til å fremstå i ny drakt, har fått en reell oppsving i antall besøkende etter åpning.

TOTALREHABILITERING AV GAMMELT KJØPESENTER KVM: 10.000

Oppdragsgiver: Os Allé eiendom og Halden pensjonskasse
Ferdigstilt: 2022
Foto: Dag Sandven

Pil_8.jpg
dsr-3.jpg

Vi bisto Datatilsynet med hele interiørprosjekteringen. Alt fra arealdisponeringer til design/utvikling av farger, materialer, overflater, belysning, løst inventar, gardiner,  spesialdesign av møtebåser/uformelle arbeidsplasser og design av kjøkkenområde.

Materialplansje.jpg
17958385162779432.jpg

Arbeidsonen er møblert for korte møter og teamarbeid i løpet av arbeidsdagen.

17882603918659870.jpg

Datatilsynet  ønsket et arbeidsområde som var fleksibelt og tilfredstilte ulike arbeidsbehov.

18177972475173832.jpg

Stillerom for teammøter og fokusert arbeid.

Spesialdesign av sittebenk og minikjøkken

PIL.Datatilsynet_8728_Liten.jpg

Datatilsynet

Bildemontasje

Gårdeier: KLP Eiendom
Møbelleverandør: Holmris Formfunk
Gardiner: Notto AS
Planteleverandør: BioOffice AS
Møbelsnekker:  Haugland Interiør AS

bottom of page