top of page

Datatilsynet

PIL.Datatilsynet_8709_Liten.jpg

Datatilsynet

Datatilsynet flyttet inn i 10. etasje, i nye lokaler sentralt i Bjørvika. Midt i oslogryta ønsket de å trekke naturen inn og skape en grønn oase. ​ De ønsket fleksible arealer, med god variasjon i type arbeidssoner og fokusnivå.

Oppdragsgiver: Datatilsynet
Ferdigstilt: 2022
Foto: Glenn Pettersen

PIL.Datatilsynet_8668_Liten.jpg
PIL.Datatilsynet_8654_V02_Liten.jpg

Vi bisto Datatilsynet med hele interiørprosjekteringen. Alt fra arealdisponeringer til design/utvikling av farger, materialer, overflater, belysning, løst inventar, gardiner,  spesialdesign av møtebåser/uformelle arbeidsplasser og design av kjøkkenområde.

Materialplansje.jpg
17958385162779432.jpg

Arbeidsonen er møblert for korte møter og teamarbeid i løpet av arbeidsdagen.

17882603918659870.jpg

Datatilsynet  ønsket et arbeidsområde som var fleksibelt og tilfredstilte ulike arbeidsbehov.

18177972475173832.jpg

Stillerom for teammøter og fokusert arbeid.

Spesialdesign av sittebenk og minikjøkken

PIL.Datatilsynet_8728_Liten.jpg

Datatilsynet

Bildemontasje

Gårdeier: KLP Eiendom
Møbelleverandør: Holmris Formfunk
Gardiner: Notto AS
Planteleverandør: BioOffice AS
Møbelsnekker:  Haugland Interiør AS

bottom of page