top of page
dsr-14.jpg

M323

TOTALREHABILITERING AV

INNGANGSOMRÅDE OG PERSONALRESTAURANT

KVM: 2500

Næringsbygget M323 i Nydalen, i nærheten av historiske akerselven og vakker natur⁠. Det er et solid bygg, men hadde behov for oppgraderinger for å imøtekomme leietagernes behov, for flerfunksjonelle og hyggelige fellesfasiliteter.

God flyt mellom inngangsområdet,  personalrestaurant og møtesenteret, var i fokus. Ved å åpne opp mer mellom inngangspartiet og atriet, ble også byggets arktietkroniske serpreg framhevet . 

 

Oppdragsgiver: Selvaag Eiendom 

Ferdigstilt: 2022

Foto: Dag Sandven

dsr-1 - Uten UU.jpg

Inngangsområdet er førsteinntrykket til bygget og grenser mot atriet ned til bakkeplan, hvor personalrestauranten og møtesenteret er lokalisert.

 

Selv om trappen knytter disse arealene sammen, var den lite synlig fra inngangen og uten naturlig flyt mellom arealene. Oppgaven var derfor å forvandle inngangsområdet til et inviterende og åpent areal, som naturlig inviterer ned til personalrestauranten og møtesenteret.

Inngangsområdet rommer innsjekk, kaffestasjon,

uformelle møteplasser og lounge for besøkende.

Perspektiv n_rbilde_med teglsteinsbygg.jpg

Konseptet baserer seg på naturen og fargene man finner i nærområdet, langs historiske akerselven. ⁠

Elvens naturlige formasjoner og grønn vegitasjon skaper stor variasjon av mørkere og tettere områder, lyse og åpne områder, mellom gamle sjamerende teglbygg og nybygg.⁠

For å gjenspeile disse kontrastene er materialkombinasjonen satt sammen av mørkt og lyst treverk, sten, cortenstål, planter og tekstiler i ulike farger og strukturer.⁠ På denne måten har vi forlenget opplevelsen av akerselven videre inn i personalrestauranten. 

800px-Akerselva_Parti_fra_Møllerfossene_18jun2005_edited.jpg
dsr-12.jpg


Eksisterende situasjon i inngangsområdet opplevdes mørk og smal.⁠ ⁠

For å skape en åpen, og inviterende velkomst, ble inngangen flyttet til midten av arealet og himlingen åpnet opp. Tette vegger ble erstattet med glassvegger, for å skape siktlinjer og kontakt med atriet.⁠ ⁠

Innsjekk og kaffestasjon er det første som tar deg i mot når du nå kommer inn i bygget. Inngangsområdet rommer i tillegg uformelle møteplasser og lounge for både leietakere og besøkende.⁠

dsr-3.jpg
dsr-4.jpg
dsr-6.jpg
dsr-10.jpg
dsr-16.jpg
dsr-18.jpg

Trappen er selve bindeleddet mellom inngangspartiet og personalrestauranten. Den eksisterende trappen fikk en

light-oppgradering for å sømløst knytte sammen

uttrykket mellom etasjene. ⁠

Trappen fikk ny farge og flis i trinnene. Plantekasse ble intergrert rundt, for å skape et helhetlig uttrykk og for å utnytte det ellers lite bruksvennlige arealet under trappen.⁠

Veggen bak ble kledd med lydabsorberende elementer som strekker seg mellom etasjene. De gir god lyddemping og er et dekorativt element som er med på å forsterke konseptet.⁠

dsr-17.jpg
dsr-20.jpg
dsr-13.jpg

Skjermede sittebåser inviterer både til lunsj og uformelle møter,

derfor er de utstyrt med strøm for lading av digitale verktøy.⁠

Rilleglass er integrert mellom båsene for å skape gode og skjermede plasser, samtidig som det gir godt med lysinnslipp.

Plantekassene og planter festet til himlingen er med på å

skape en ekstra skjermet og lun atmosfære. ⁠

dsr-21.jpg
dsr-22.jpg
dsr-27.jpg
dsr-24.jpg

Ønsket for personalrestauranten var å skape et fleksibelt flerbruksareal, hvor innredningen ble løst med ulike kombinasjoner av møblering. Skjermede sittebåser som inviterer til uformelle møter, langbord, runde bord, sittebenker og plantekasser på hjul for å enkelt kunne skape ulike soner.⁠

Med frittstående og multifunksjonelle møbler, kan personalrestauranten enkelt ommøbleres til ulike tilstellinger som store fellesmøter, julebord eller andre sosiale begivenheter. ⁠

dsr-14.jpg

Et viktig grep for å skape god flyt og hyggelig bespisningsområde i atriet,  var å flytte  oppvaskstasjonen fra gangsonen og sitteplassene.

Det ble derfor etablert en flerfunksjonell delevegg med skjerm og dekorative hyller

i front av oppvasken. 

Deleveggen og skjermen skapte også en ny funksjon for området, ⁠

hvor arealet nå også kan brukes til større møter og presentasjoner. ⁠

PIL_M323_3D.jpg
dsr-25.jpg

Resultatet ble et åpent og inviterende inngangsparti som naturlig leder ned til byggets felles fasiliteter.

 

Sammen skaper interiøret en lun og god atmosfære der leietagere både kan spise, samhandle, arbeide, 

og ha sosiale sammenkomster.⁠ 

 

Prosjektet er også et godt eksempel på samarbeid mellom ulike fag og byggherre.

dsr-15.jpg

Gårdeier:

Utleiemegler: 

Møbelleverandør:

Belysningsleverandør:

Planteleverandør:

Møbelsnekker: 

Selvaag Eiendom

Malling og Co

Input interior 

SML

Roggens import

Haugland interior 

bottom of page